FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A honlapot a Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft. üzemelteti.

A honlapon található információk semmilyen esetben nem minősülnek szakmai tanácsnak. Amennyiben konkrét tanácsra van szüksége, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a honlapon található elérhetőségeinken.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyekre lehetőség szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső honlapokat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft. nincs befolyással, ezért a Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft. nem felelős az ilyen honlapok elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért.

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat. Minden jog fenntartva. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet. Ez a honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható (mechanikus vagy elektronikus úton), kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve a Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft. -re vonatkozó adatok tájékozódás céljából történő megtekintését. Ha a honlapról a fent említett célból adatokat tölt le, minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat. A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.