Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (információbiztonsági törvény) rendelkezései alapján az érintett szervezeteknek el kell végezniük

  • az elektronikus információs rendszereik biztonsági osztályba sorolását,
  • meg kell állapítaniuk szervezetük biztonsági szintjét,
  • értékelniük kell a jelenlegi adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedéseiket és
  • cselekvési terveket kell készíteniük a hiányosságok pótlására,
  • gondoskodniuk kell a munkatársak információbiztonsági tudatosságfokozó képzéséről,
  • el kell készíteniük a kötelező szabályzatokat, eljárásrendeket,
  • rendszeres kockázatelemzésekkel minimalizálni kell az elektronikus információs rendszereire ható fenyegetettségeket.

Szervezetünk ezen követelményeknek való megfelelés elérését tudja támogatni.